۲۰۲۳ احتمالا گرم‌ترین سال در تاریخ خواهد بود؛ اما گرمای بیشتر همچنان در راه است

0 54

۲۰۲۳ احتمالا گرم‌ترین سال در تاریخ خواهد بود؛ اما گرمای بیشتر همچنان در راه است

سرچشمه‌های نوسانات

با وجود توافق پاریس و پایبندی بسیاری از کشورها و سازمان‌ها به تعهدات خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، غلظت دی‌اکسید کربن جوی هنوز هم به‌طرز وحشتناکی رو به افزایش است. از سوی دیگر متاسفانه کشورهایی مانند چین و هند به سوزاندن زغال سنگ و احداث نیروگاه‌های مبتنی بر این سوخت ادامه داده‌اند. این سیاست‌ها باعث شده تا انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی این دو کشور بیشتر از میزان کاهش اتفاق‌‌افتاده در مناطق دیگر باشد.

افزایش دمای کره‌ی زمین، روندی پله‌مانند است. گرم‌ترین سال قرن بیستم پس از ال‌نینوی بزرگ ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸، به سال ۱۹۹۸ مربوط می‌شود. پس از سال ۱۹۹۸، یک وقفه‌ی چند ساله (از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴) در روند گرمایش زمین اتفاق افتاد و سبب شد تا افرادی که این موضوع را افسانه می‌نامیدند، سروصدای زیادی برپا کنند.

ال‌نینوی بزرگ ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ به وقفه‌ی پیش‌آمده در گرمایش جهانی پایان داد و سال ۲۰۱۵ به گرم‌ترین سال زمین تا آن زمان تبدیل شد؛ اما یک سال بعد این عنوان در اختیار سال ۲۰۱۶ قرار گرفت.

بسیاری از نوسانات سالیانه با چرخه‌های ال‌نینو در ارتباط هستند؛ اما این تمام ماجرا نیست. تجزیه‌وتحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهند که نوسانات ده‌ساله‌ی اقیانوس آرام، تغییر در مقدار گرمای ذخیره‌شده در اعماق مختلف این اقیانوس را به‌دنبال دارد. این تغییرات تحت عنوان نوسانات میان‌دهه‌ای اقیانوس آرام شناخته می‌شوند. نوسانات ده‌ساله‌ی اقیانوس آرام را می‌توان به‌عنوان نسخه‌ی نیم‌کره‌ی شمالی نوسانات میان‌دهه‌ای اقیانوس آرام درنظر گرفت.

با نوسان ده‌ساله‌ی اقیانوس آرام، تغییرات عمده در بادهای بسامان، فشار سطح دریا، سطح آب دریا، بارندگی و محل طوفان‌ها در سرتاسر این اقیانوس و کشورهای حاشیه‌ی آن رخ داد. این تغییرات، تا اقیانوس‌های جنوبی و از قطب شمال تا اقیانوس اطلس گسترش یافت.

اثرات یادشده در زمستان در هر نیم‌کره بیشتر است. شواهد بسیار خوب اما ناقصی وجود دارند که نشان می‌دهند تغییر بادهای جریان‌های اقیانوسی و همرفت و واژگونی اقیانوسی، به تغییر مقدار گرمای جذب‌شده در اعماق اقیانوس در طول فاز منفی نوسان ده‌ساله آرام منجر می‌شود.

براین‌اساس درطول فاز مثبت نوسان ده‌ساله‌ی اقیانوس آرام، گرمای بیشتری در ۳۰۰ متر بالای اقیانوس ذخیره می‌شود و می‌تواند دمای جهانی را تحت‌تاثیر قرار دهد. درطول فاز منفی گرمای بیشتری به زیر ۳۰۰ متر نفوذ می‌کند و به گرم‌شدن کلی اقیانوس‌ها منجر می‌شود؛ اما در سطح ازبین می‌رود.

درطول ال‌نینو، گرمای ذخیره‌شده در اعماق استوایی غربی اقیانوس آرام به اطراف منتقل می‌شود و با بازگشت به جو، گرمایش جهانی کوچکی را ایجاد می‌کند.

۲۰۲۳ احتمالا گرم‌ترین سال در تاریخ خواهد بود؛ اما گرمای بیشتر همچنان در راه است

منبع

Leave A Reply

Your email address will not be published.