منظومه شمسی ما احتمالا بازمانده یک انفجار عظیم ابرنواختر است

0 32

منظومه شمسی ما احتمالا بازمانده یک انفجار عظیم ابرنواختر است

علائم ابرنواختر

گروه پژوهشی، تراکم‌های متنوعی از ایزوتوپ رادیواکتیو آلومینیوم را در نمونه‌های شهاب‌سنگی پیدا کردند. بر اساس این اطلاعات در حدود ۴٫۶ میلیارد سال قبل، مقدار بیشتری از آلومینیوم رادیواکتیو وارد محدوده‌ی سیاره‌ای ما شده است. بهترین توضیح برای تزریق این میزان ماده‌ی رادیواکتیو می‌تواند انفجار مجاور ابرنواختری باشد. به بیان دیگر پیله‌ی تولد منظومه‌ی شمسی مانند پرده‌ای محافظ دربرابر این موج ضربه‌ای عمل کرده است.

انفجارهای ابرنواختر معمولا زمانی رخ می‌دهند که ستاره‌های کلان جرم در حال مرگ، به پایان منبع سوخت هسته‌ای خود می‌رسند و هسته‌ی آن‌ها دیگر نمی‌تواند مانع از فروپاشی ستاره شود. با فروپاشی هسته، ابرنواختری آغاز می‌شود که عناصر سنگین ستاره را به داخل فضا پخش می‌کند.

مواد ابرنواختر، عناصر سازنده‌ی ستاره‌های نسل بعدی را تشکیل می‌دهند، اما موج انفجاری که با خود دارند می‌تواند به قدری قوی باشد که هر منظومه‌ی سیاره‌ای تازه متولد‌شده‌ای در اطراف را نابود کند. ستاره‌ها در ابرهای عظیم گاز مولکولی متولد می‌شوند که ترکیبی از پیچک‌ها و رشته‌های متراکم هستند. اجرام ستاره‌ای کوچک‌تر مثل خورشید، در راستای این رشته‌ها شکل می‌گیرند در حالی که ستاره‌های بزرگ‌تر مانند ستاره‌ای که به شکل ابرنواختر منفجر می‌شود، معمولا در محل تقاطع رشته‌ها متولد می‌شوند.

منظومه شمسی ما احتمالا بازمانده یک انفجار عظیم ابرنواختر است

منبع

Leave A Reply

Your email address will not be published.