مراسم رونمایی اولین مک‌های M3 لغو شد؟

0 13

مراسم رونمایی اولین مک‌های M3 لغو شد؟

اپل احتمالاً اولین مک‌های مجهز به پردازنده‌ی M3 را مهر امسال رونمایی می‌کند؛ اما شاید مراسم مدنظر اپل لغو شده باشد.

مراسم رونمایی اولین مک‌های M3 لغو شد؟

منبع

Leave A Reply

Your email address will not be published.